skip to Main Content

Venderion Market Insight

Venderion Market Insight is voor haar klanten een commerciële radar in de markt. Op structurele wijze verzamelen we data over specifieke doelgroepen en rapporteren over nieuwe marktontwikkelingen. We vergroten de naamsbekendheid en bovenal: we bouwen een waardevolle sales pijplijn en genereren kwalitatieve leads.

Werkwijze

1. Kick-off sessie

Kennisuitwisseling en bepalen van doelstellingen. Een plan van aanpak wordt opgesteld, wat als draaiboek dient gedurende de samenwerking.

2. Inventarisatie doelmarkt

Prospectlijsten worden samengesteld en verrijkt met beschikbare data. Zo kan de focus worden gelegd op de juiste prospects.

3. Opbouwen relatienetwerk

Interactie met de doelgroep wordt opgezet. Prospects worden inhoudelijk gekwalificeerd, de markt wordt transparant gemaakt.

4. Leads en marktinzichten

Het resultaat, afhankelijk van gestelde doelen: sales-afspraken, marketing data en/of marktinformatie. Via een online portal continue inzichtelijk.

Oorsprong in de IT

Venderion Market Insight is onderdeel van Venderion: een groep bedrijven die erop gericht zijn IT-organisaties te ondersteunen bij processen die niet tot hun kernactiviteit behoren. Denk hierbij aan het aanvragen van fiscale regelingen, de werving en selectie van Europese programmeurs en sales ondersteuning.

Onze aanpak op marketing- en salesgebied is ontwikkeld binnen de IT-branche, bij softwarebedrijven die te maken hebben met langlopende verkoopprocessen, complexe proposities en waar marktkennis essentieel is in de communicatie met de doelgroep.

Inmiddels zijn we ook voor een groeiend aantal bedrijven buiten de IT een vast onderdeel van hun marketing- en salesstrategie.

Midden in 'de Verboden stad'

Strijp-S  (te Eindhoven) is de geboortestad van veel Philips-apparaten.

In het voormalige Philipsgebouw SWA (ook wel Glasgebouw genoemd) waar vroeger de gloeilampen werden gefabriceerd, is op de 6de verdieping Venderion gevestigd.

Strijp-S is de laatste jaren flink onder handen genomen en is een broedplaats voor innovatieve en creatieve ondernemers.

Ons team

Anouk Vermulst
Brenda van Son
Heidi de Jager
Lilian Portheine
Mariëlle de Vries
Mariska Verhulst
Maxime Boesten
Melvin van Dam

Contact

Ons adres

Torenallee 45
5617 BA Eindhoven
Glasgebouw Strijp-S

contact@venderion.nl
040-7820181

Back To Top