skip to Main Content

Door marktonderzoek op de hoogte van marktontwikkelingen

Tegenwoordig hebben organisaties hun interne data goed inzichtelijk middels business intelligence. Hoe zit dat met marktdata, wordt er extern marktonderzoek uitgevoerd? De beschikbaarheid van openbare bronnen met bedrijfs- en marktinformatie neemt al lange tijd toe en bevat veel waardevolle data. In de praktijk blijkt deze slechts beperkt benut te worden.

Door hands-on marktonderzoek maakt Venderion Market Insight deze informatie inzichtelijk. Hoe groot is de doelmarkt? Wat is er bekend over concurrenten? Welke markttrends zijn zichtbaar? Informatie die cruciaal is bij keuzes op het gebied van marketing & sales en business development.

We verzamelen informatie vanuit allerlei externe bronnen, verrijken deze, en geven hier interpretatie aan. We zorgen dat onze klanten op de hoogte blijven van ontwikkelingen in hun specifieke doelmarkt, of verkennen een nieuwe markt.

Marktverkenning

Hoe groot is de markt? Wat weten we over prospects? Wie zijn de belangrijkste concurrenten? Waar liggen behoeften in de markt? Een gedegen marktonderzoek helpt bij het maken van commerciële keuzes.

Op basis van kwantitatieve data en inhoudelijke gesprekken met prospects maken we een analyse van de doelmarkt. Zo inventariseren we waar commerciële kansen liggen.

Succesvolle groeistrategieën starten met een goede marktverkenning. Zowel bij autonome groei, als bij groei door middel van overnames, is een actueel beeld van het speelveld essentieel bij het bepalen van de juiste koers.

Concurrentieanalyse

Welke ontwikkelingen zien we bij concurrenten? Wat zijn de onderlinge verschillen in aanbod, doelmarkt en bedrijfsresultaten? Diepgaande kennis van de concurrentie zegt iets over uw eigen business, en stelt u in staat de juiste marktstrategie te bepalen.

Vanuit openbare bronnen verzamelen we relevante informatie. Deze data verrijken we op basis van fieldresearch, gesprekken met prospects. Tevens achterhalen we welke prospects met welke concurrenten werken.

Op die manier ontstaat een compleet beeld van concurrenten en hun klanten. Waardevol bij het uitzetten van een succesvolle marketing- en salesaanpak, zowel op markt- als prospectniveau.

Naamsbekendheidonderzoek

Om naamsbekendheid op te bouwen heeft u flink geïnvesteerd in offline en online marketingacties. Heeft dit het beoogde resultaat? Bent u bekend bij de juiste prospects? Hoe kijken zij aan tegen uw propositie?

Door inhoudelijk contact te leggen met de doelgroep meten we de naamsbekendheid. We achterhalen via welk kanaal u bekend bent, en wat men weet over uw bedrijf en propositie.

Aan de hand van deze gegevens kunnen marketingcampagnes worden geoptimaliseerd. Naamsbekendheidsonderzoek helpt om uw marketingbudget te besteden aan de juiste advertentie- of promotieactiviteiten.

Marktonderzoek op basis van deskresearch en fieldresearch

Als geen ander is Venderion in staat op brede schaal contact te leggen met een doelmarkt. Vanuit inhoudelijk gesprekken vergaren wij allerlei marktinzichten. We horen waar concurrenten tekort schieten, spotten nieuwe toetreders en innovaties, weten van samenwerkingsverbanden die worden opgezet en krijgen een beeld van de richting waarin de markt zich beweegt.

Vanuit telefonische interviews met insiders in de markt komen wij tot waardevolle marktinformatie. Praktisch en hands-on onderzoekswerk, die continue input biedt voor het uitzetten van een effectieve sales- en marketingstrategie.

Leadgeneratie
Sales leads van inbound kwaliteit, vanuit een zorgvuldig opgebouwd relatienetwerk: de sales pijplijn wordt structureel gevuld met waardevolle leads.
Marketing data
Een complete prospectdatabase, door desk- en fieldresearch verrijkt met relevante data: bepalend voor de effectiviteit van marketingcampagnes.

Contact

Ons adres

Torenallee 45
5617 BA Eindhoven
Glasgebouw Strijp-S

contact@venderion.nl
040-7820181

Back To Top