skip to Main Content

Effectieve marketingcampagnes door een kwalitatieve marketing database

Het succes van direct mails, nieuwsbrieven, beurzen en belacties wordt substantieel groter als je de doelmarkt scherp kunt segmenteren en over juiste en actuele gegevens beschikt. Data is de voedingsbron van iedere marketingstrategie, van gepersonaliseerde contentmarketing en telemarketing tot e-mail marketing en beursdeelnames.

Venderion Market Insight verzorgt in actuele en specifieke marketing data. Vanuit verschillende bronnen verzamelen we data, die we verrijken tot waardevolle prospectlijsten. De data varieert van basisgegevens, zoals adressen, financiële kengetallen en contactpersonen, tot data die specifiek voor onze opdrachtgevers relevant is: concurrenten, gebruikte technieken of de omvang van een bepaalde afdeling.

Prospectlijst samenstellen

In hoeverre heb je de bestaande of nieuwe doelmarkt in kaart? Hoeveel prospects telt de doelmarkt? Welke partijen zijn het grootst? Welke prospects hebben de meeste overeenkomsten met jouw huidige klantenportefeuille?

Vanuit verschillende bronnen en databases stellen wij complete prospectlijsten samen, voorzien van actuele bedrijfs- en contactgegevens.

Database verrijken

Een algemene prospectlijst bevat basisgegevens zoals adres, website en aantal medewerkers. Het verrijken van deze lijsten met specifieke data biedt veel extra mogelijkheden. Zo kan binnen de prospectlijst nog nauwkeurig worden gesegmenteerd, waardoor marketinginspanningen nog gerichter kunnen worden ingezet. Op marktniveau ontstaan vanuit verrijkte data allerlei waardevolle inzichten.

De data waarmee prospectlijsten worden verrijkt is zeer uiteenlopend en verschilt per situatie. Veel voorkomend zijn het achterhalen met welke concurrenten men werkt, omvang van een bepaalde afdeling, gebruikte software, aantal vestigingen, financiële kengetallen en aandeelhoudersinformatie.

Van data naar leads en marktkennis

Data stelt bedrijven in staat keuzes te maken binnen de doelgroep. Er kan heel gericht worden gefocust op bepaalde groepen bedrijven. Marketingbudget en -inspanningen kunnen efficiënt worden ingezet. Met een lagere investering kan de sales funnel worden gevuld met betere leads, die in potentie daadwerkelijk tot klant kunnen worden geconverteerd.

Daarnaast ontstaan vanuit data inzichten (data intelligence) die input vormen voor een breder beeld van de markt (market intelligence). Feitelijke informatie die essentieel is bij allerlei strategische en commerciële overwegingen.

Leadgeneratie
Sales leads van inbound kwaliteit, vanuit een zorgvuldig opgebouwd relatienetwerk: de sales pijplijn wordt structureel gevuld met waardevolle leads.
Marktonderzoek
Marktonderzoek vanuit marketing- en sales perspectief. Scherpe analyses van bestaande en nieuwe doelmarkten: een houvast bij commerciële en strategische keuzes.

Contact

Ons adres

Torenallee 45
5617 BA Eindhoven
Glasgebouw Strijp-S

contact@venderion.nl
040-7820181

Back To Top